SEPARATOR OPTYCZNY RYNNOWY

Separator optyczny EkoSort Optik to inteligentne urządzenie do wykrywania zanieczyszczeń występujących w materiałach sypkich. Zastosowanie najlepszej na rynku jakości kamer…

SEPARATOR OPTYCZNY TAŚMOWY

Separator optyczny EkoSort Belt to połączenie tradycyjnego sortownika optycznego z ruchomą taśmą, która pozwala równomiernie rozłożyć materiał oraz zapobiega zniszczeniu…

SEPARATOR OPTYCZNY POLIMER

Separator EkoSort Polimer, to multifunkcyjny system sortowania, wykorzystujący czujniki podczerwieni do odseparowania materiałów, zarówno pod względem kolorów, jak również pod…

URZĄDZENIE RENTGENOWSKIE X-RAY

Separator X-Ray stosuje system kontroli rentgenowskiej wykorzystujący różnicę w intensywności pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez obiekt, aby odróżnić ciała obce o…