Urządzenia do sortowania zbóż i innych materiałów sypkich przy użyciu powietrza.